POL-MKW

Ogólnopolski Rejestr Inwazyjnej Oceny Mikrokrążenia Wieńcowego

Patronat naukowy:

  • Prof. dr hab. med. Stanisław Bartuś
  • Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski
  • Prof. dr hab. med. Jacek Legutko
  • Prof. dr hab. med. Marek Grygier

Koordynatorzy:

  • Dr hab. med. Rafał Januszek
  • Dr hab. med. Wojciech Wańha
  • Dr hab. med. Bartłomiej Guzik
  • Dr hab. med. Łukasz Kołtowski
  • Dr hab. med. Tomasz Pawłowski
W rejestrze biorą udział Pracownie Hemodynamiki zrzeszone w Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego posiadające system do wewnątrznaczyniowej oceny mikrokrążenia wieńcowego CoroFlow.